Jobbtur til Bergen

Bilde over byen og byøyene tatt fra flyet på veg nordover.