Jobbtur til Bergen

Bilde over byen og bøyene på veg nordover.